Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giá trong biểu phí là tính cho 1 tổ chức hay theo người dùng?

Ảnh đại diện
Hương

Giá trong biểu phí là tính cho 1 tổ chức hay theo người dùng?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Best Answer
Hương viết:

Cảm ơn admin đã thông tin.
Mình muốn hỏi như vậy mình mua gói Small Biz là công ty mình có thể dùng được cho tối đa 25 người.
Phí sẽ phải trả 1 tháng là 990.000đ/tháng - Như vậy 1 năm thanh toán là: 11.880.000đ/Năm (Sử dụng được tối đa 25 người)?
Mình hiểu như vậy có đúng không?
Chính xác!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hương
Best Answer

Cảm ơn admin đã thông tin.
Mình muốn hỏi như vậy mình mua gói Small Biz là công ty mình có thể dùng được cho tối đa 25 người.
Phí sẽ phải trả 1 tháng là 990.000đ/tháng - Như vậy 1 năm thanh toán là: 11.880.000đ/Năm (Sử dụng được tối đa 25 người)?
Mình hiểu như vậy có đúng không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer
Hương viết:

Giá trong biểu phí là tính cho 1 tổ chức hay theo người dùng?
Cám ơn bạn đã hỏi.

Giá trong biểu phí là tính cho ai đó đăng ký thuê bao sử dụng phần mềm. Ai đó ở đây có thể là một pháp nhân (tổ chức), có thể là cá nhân.
Đây là phần mềm doanh nghiệp nên đa phần sẽ tính phí cho pháp nhân. Dĩ nhiên, nếu bạn muốn tính phí cho cá nhân bạn thì cũng không vấn đề gì ^_^

Về số tiền bạn phải trả thì phụ thuộc vào lượng tài nguyên điện toán được cấp cho phần mềm của bạn (bao gồm số người sử dụng, dung lượng lưu trữ, băng thông). Ví dụ, công ty bạn có 20 người làm việc với số liệu, chắc bạn sẽ cần đăng ký gói Small Biz (để có thể tạo tối đa 25 tài khoản người dùng trong hệ thống). Dĩ nhiên, 25 người dùng phần mềm này không liên quan gì đến giao dịch giữa bạn (hay tổ chức của bạn) với ERPOnline.

Hy vọng giải thích trên có thể giải đáp thắc mắc của bạn.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.