Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giá giảm dần theo số lượng

Xin chào đội ngũ chuyên viên erponline,

Mình đang tạo giá cho các biến thể (như file đính kèm).

Nhưng không biết cách setup thế nào để giá bán giảm dần theo số lượng

Mong đội ngũ chuyên gia trợ giúp dùm

Xin cảm ơn

bao-gia

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Anh có thể xem lại mẫu các sản phẩm mà kỹ thuật bên em đã thiết lập cho anh hồi năm ngoái. Đồng thời nghiên cứu các tài liệu & video hướng dẫn dưới đây.
Nếu anh vẫn không biết cách làm thì có lẽ anh cần một khoá tập huấn về hạng mục này.

https://youtu.be/9YSnOvj0wY8

​https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/sales/sales/manage-your-pricing/manage-advances-price-rules.html

https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/sales/sales/send-quotations/how-to-create-sales-quotation-and-sales-order.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ