Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Format date field trong OpenERP

Ảnh đại diện
david

Chào ACE,
Mình xây dựng form view, list view từ model A
Model A có field 1: date
Mình có thiết lập

_default={
    	'x_thangnam': lambda *a: time.strftime('%m/%Y'),
    	}

Tuy nhiên, khi hiển thị ở list view, form view, field 1 không hiển thị theo định dạng tháng/năm
ACE cao thủ giúp mình chỗ này với
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bác lưu ý, time.strptime trả về string, chỉ dùng cho mục đích output ra html. Bác mang cái này lưu vào database thì ko được khi mà field để ở kiểu datetime.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

@david,

Bạn đã thử config trong menu: Setting/Translations/Languages chưa? mình đã thử để Date Format là "%m/%Y" và đã thành công!

4 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cái này là cấu hình cho toàn hệ thống. Cái mình hỏi thì cấu hình cho riêng model mình muốn thôi

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Không biết bạn làm thế nào, nhưng mình vừa test theo cách của bạn: "'x_thangnam': lambda *a: time.strftime('%m/%Y')," và cũng thành công

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Bạn làm như thế nào thế?
Bạn có thêm gì ở bên view không? Mình không thể làm được, toàn là hiển thị ngày/tháng/năm thôi

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Trên view mình không động gì đến cả, chỉ có điều bạn lưu ý hàm time.strftime nó trả về kiểu string.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.