Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Fix form báo cáo

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi team,
Báo cáo bảng kê nhập hàng hóa , báo cáo xuất nhập tồn trong báo cáo của Module kế toán :
+ Các cột xuất ra bị tràn khổ giấy
Bên mình có thể điều chỉnh cho fix form báo cáo giúp mình với ?

image

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Lê Nhật
Bài trả lời tốt nhất

Cám ơn Phong Đào !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Phong
Bài trả lời tốt nhất

Hi anh,

Lỗi đó là do một số sản phẩm trong báo cáo có tên quá dài, anh kiểm tra và điều chỉnh lại tên sản phẩm để báo cáo hiển thị đầy đủ anh nhé.

Best regards.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ