Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Fix form báo cáo

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi team,
Báo cáo bảng kê nhập hàng hóa , báo cáo xuất nhập tồn trong báo cáo của Module kế toán :
+ Các cột xuất ra bị tràn khổ giấy
Bên mình có thể điều chỉnh cho fix form báo cáo giúp mình với ?

image

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Lê Nhật
Best Answer

Cám ơn Phong Đào !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Phong
Best Answer

Hi anh,

Lỗi đó là do một số sản phẩm trong báo cáo có tên quá dài, anh kiểm tra và điều chỉnh lại tên sản phẩm để báo cáo hiển thị đầy đủ anh nhé.

Best regards.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.