Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Export dữ liệu hóa đơn khách hàng ra excel

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Anh chị cho em hỏi cách export dữ liệu các đơn hàng ra excel với ạ.
Em Export ra nhưng toàn hiển thị mã id không ra dữ liệu để mình đọc được ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Nguyễn Đức Chung viết:
Em muốn Export ra các thông tin đơn hàng ra excel để các bạn kế toán có thể kiểm soát lại được ạ.
Các thông tin như:
Mã hóa đơn, Tên khách hàng, nhân viên bán hàng, tổng tiền,…
Cái này giống với tình huống mua xuồng máy về nhưng cứ nhất định không học cách điều khiển xuống máy mà luôn hỏi "mái chèo của tôi đâu" :p
Thực tế là dùng mái chèo để chèo xuống máy chắc chắn sẽ chậm hơn dùng mái chèo để chèo thuyền thúng. Nên bạn có 2 lựa chọn:
1. Học cách sử dụng xuống máy để đi nhanh hơn
2. Bỏ xuồng máy đi, quay về dùng mái chèo với thuyền thúng ^_^
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Export dữ liệu chỉ dùng khi bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt thông tin hoặc xuất ra để nhập vào các phần mềm khac… Theo mình nếu để kiểm soát thì các bạn ấy hoàn toàn có thể tự vào phần mềm để thao tác. Vì các bộ lọc, chức năng tìm kiếm của phần mềm rất mạnh mẽ. Nếu bạn xuất ra excel, bạn sẽ phải xuất thêm dùng id để truy vân lại các trường thông tin có sự liên kết như khách hàng, nahan viên bán hang… rất nhọc.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Bạn vui lòng nói rõ các trường thông tin nào bạn cần lây smaf để id hoặc đính kèm ảnh để mình hướng dẫn nhé

Trong odoo, khi bạn export, các dữ liệu nào có sự liên kết thông tin thường sẽ hiển thị id. VD: Đối tác, tài khoản kế toán, tiền tệ, sản phẩm…

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
-1
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Best Answer

Em muốn Export ra các thông tin đơn hàng ra excel để các bạn kế toán có thể kiểm soát lại được ạ.
Các thông tin như:
Mã hóa đơn, Tên khách hàng, nhân viên bán hàng, tổng tiền,…

1.1

1.2

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.