Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ERPonline có phiên bản mobi chưa bạn?

Ảnh đại diện
Nhâm Phong Đại

ERPonline có phiên bản mobi chưa bạn?
Tôi vào bằng smartphone thấy không sử dụng được.

http://daisan.com.vn/

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Phần Website & Thương mại điện tử (frontend) thì tương thích với tất cả thiết bị di động.

Phần backend thì hiện chỉ có bản 9 Enterprise là tương thích. Bản 9 Community và bản 8 thì không dùng được trên màn hình nhỏ. Tuy nhiên, bạn có thể mua theme Material Backend Theme hoặc Limitless Backend Theme sẽ giúp phần backend tương thích tốt hơn với các màn hình nhỏ. Material Backend Theme tương thích với bản Odoo 8 trong khi Limitless Backend Theme tương thích cả bản Odoo 8 và Odoo 9.

https://www.odoo.com/apps/themes/8.0/material_backend_theme/

https://www.odoo.com/apps/themes/8.0/limitless_backend_theme/

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ