Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ERPonline có phiên bản mobi chưa bạn?

Ảnh đại diện
Nhâm Phong Đại

ERPonline có phiên bản mobi chưa bạn?
Tôi vào bằng smartphone thấy không sử dụng được.

http://daisan.com.vn/

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Phần Website & Thương mại điện tử (frontend) thì tương thích với tất cả thiết bị di động.

Phần backend thì hiện chỉ có bản 9 Enterprise là tương thích. Bản 9 Community và bản 8 thì không dùng được trên màn hình nhỏ. Tuy nhiên, bạn có thể mua theme Material Backend Theme hoặc Limitless Backend Theme sẽ giúp phần backend tương thích tốt hơn với các màn hình nhỏ. Material Backend Theme tương thích với bản Odoo 8 trong khi Limitless Backend Theme tương thích cả bản Odoo 8 và Odoo 9.

https://www.odoo.com/apps/themes/8.0/material_backend_theme/

https://www.odoo.com/apps/themes/8.0/limitless_backend_theme/

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.