Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ERP Online có hỗ trợ ứng dụng quản lý tích hợp trên điện thoại?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

ERP Online có hỗ trợ ứng dụng quản lý tích hợp trên điện thoại?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Có nhưng không đầy đủ. Bạn có thể search Google với từ khoá Odoo Mobile App

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ