Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Em muốn có FORM liên hệ

Ảnh đại diện
Lê Trần Hoàng

Hiện tại form liên hệ của odoo là "gửi email cho chúng tôi" rất bất tiện với khách hàng mới
http://autobox.vn/page/contactus#scrollTop=0

Em muốn form liên hệ như của các trang khác
(gửi kèm theo)

Các anh có thể hươgns dẫn em với

Greenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Bạn vào chỗ danh mục module, tìm module có tên là Contact Form rồi cài em nó vào là xong. Cài xong trông nó sẽ thế này này: http://thuongmaidientu.demo.erponline.vn/page/website.contactus

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Lê Trần Hoàng
Best Answer

Đồng bào chú ý

Contact Form
là nếu dùng tiếng anh làm mặc định thôi

Nếu trong giao diện tiếng việt thì tên của nó là
Form Liên hệ

Tks a, Em làm được rồi
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Great!

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.