Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đóng gói lại file cài đặt của OpenERP để burn vào đĩa gửi cho thầy thì làm ntn?

Ảnh đại diện
Trung

Mọi người cho em hỏi với ạ ? Muốn đóng gói lại file cài đặt của OpenERP để burn vào đĩa gửi cho thầy thì làm ntn ạ ? Em cảm ơn !!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Câu hỏi này trùng với câu hỏi đã post tại đây: https://erponline.vn/vi/forum/hoi-dap-7/cach-dong-goi-odoo-1058

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ