Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đơn vị tiền tệ

Ảnh đại diện
Sunny-chan

Bên tôi có giao dịch bằng nhân dân tệ CNY, làm sao để sử dụng đồng tiền này trong hạch toán kế toán?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Xin chào!

Để sử dụng được thêm một loại tiền tệ mong muốn, bạn thực hiện như sau:

1. Truy cập Kế toán >> Cấu hình >> Tiền tệ


2. Tìm kiếm tiền tệ muốn sử dụng: CNY >> Click chuột để mở chi tiết


3. Click sửa >> Tích vào ô "Hiệu lực" >> Lưu


Lưu ý: Để truy cập được vào Cấu hình kế toán, bạn phải có quyền Kế toán/ Quản lý


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.