Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Đơn giá nhập kho

Ảnh đại diện
Phan Hằng

Các anh chị cho em hỏi, em tìm thấy trong phần cấu hình sản phẩm có trường Sale Price mà không có trường giá nhập kho ban đầu. Trường thông tin này được lưu ở đâu, trong phân hệ nào ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
7 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn Hanhpham,

Trong phần cấu hình sản phẩm, bạn sẽ thấy trường giá bán ở tab bán hàng và giá vốn ở phần mua hàng.

Giá nhập kho ban đầu sẽ là:

    Với các sản phẩm bạn mua về: giá nhập kho = giá mua hàng + chi phí vận chuyển, các loại phí, lệ phí, thuế khác nếu có ( được tập hợp trong phần landed costs) đến khi hàng nhập vào kho., Phần giá vốn trong cấu hình sản phẩm có thể thay đổi trong từng đơn hàng cụ thể. Với sản phẩm sản xuất: Giá nhập kho = giá vốn Với dịch chuyển kho thủ công: Giá nhập kho = giá vốn

Bạn có thể xem hình đính kèm!

gia-von-sp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Tùy vào việc bạn cấu hình phương pháp giá vốn của sản phẩm đó là phương pháp nào thì phần mềm sẽ tính toán theo phương pháp đó.

  • Nếu bạn chọn giá tiêu chuẩn thì phần mềm sẽ lấy thông tin từ trường giá vốn của sản phẩm mà không quan tâm đến giá mua là bao nhiêu.
  • Nếu bạn chọn giá trung bình thì phần mềm sẽ lấy giá trung bình của tất cả các lần nhập/mua làm giá vốn. Giá nhập kho thì nhập thực tế bao nhiêu hạch toán bấy nhiêu.
  • Nếu bạn chọn giá thực tế thì nhập kho lần nào tính nguyên giá mua của lần đó. Khi xuất kho thì tùy phương pháp giá vốn xuất kho bạn chọn (FIFO hoặc FEFO hoặc LIFO hoặc bình quân) mà phần mềm sẽ tính giá xuất kho phù hợp.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Hangpham viết:

Ý em đang hỏi là bây giờ hàng của em nhập kho về với đơn hàng mới, giá nhập mới lại cấu hình lại giá vốn sản phẩm phải không ạ? Làm sao để lưu lại giá vốn của từng đợt nhập kho khác nhau đối với 1 sản phẩm?


Hi bạn Hằng,


Phân hệ kho chỉ quản lý về số lượng, còn về tiền (giá nhập, xuất, tồn) sẽ được quản lý bởi phân hệ Kế toán và phân hệ Mua hàng. Nghĩ là mỗi một lần nhập kho với đơn hàng mới, bạn sẽ phải tạo ra một Purchase Order (PO). Trên mỗi PO bạn sẽ có thông tin về Ngày đặt hàng (Order Date), Nhà cung cấp và Giá của từng sản phẩm. Như vậy giá vốn (giả sử không tính đến các chi phí khác) của từng đợt nhập kho sẽ được quản ý bởi các PO


Trong trường hợp bạn sử dụng phương pháp tính giá xuất kho là Trung bình (Bình quân thời điểm): mỗi lần có PO mới, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại trường Giá vốn (Cost Price) trên form Sản phẩm. Mỗi lần xuất kho, hệ thống sẽ tạo một bút toán xuất kho với số tiền = trường Giá vốn trên form Sản phẩm.


Đối với việc xác định giá vốn (bao gồm các chi phí vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa, thông quan,…) theo các phương pháp FIFO và Thực tế đích danh:

  • Mỗi lần có PO mới và nhập kho, bạn sẽ phải sử dụng số sê-ri (xem tài liệu tham khảo bên dưới) trong phân hệ Kho.
  • Mỗi lần có chi phí khác phát sinh trong quá trình nhập kho bạn cần sử dụng Landed Cost (xem tài liệu tham khảo bên dưới).
  • Mỗi lần xuất kho, bạn cần chọn số sê-ri tương ứng. Hệ thống sẽ tự động tính giá xuất kho theo FIFO hoặc Thực tế đích danh mà bạn đã chọn. (xem tài liệu tham khảo của bạn Nguyễn Liên ở trên)

https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/supply-chain/inventory/warehouse-management/lots-serial-numbers/track-your-products-with-lots.html

https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/finance/accounting-and-invoicing/inventory/accounting-for-landed-cost.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Bạn có thể tham khảo cụ thể trong phần tài liệu trực tuyến về Các phương pháp tính giá xuất kho để hiểu thêm vì ở đây giải thích rất đầy đủ cho từng khái niệm.

Nếu bạn muốn theo dõi giá vốn cho từng đợt nhập hàng cụ thể, bạn phải cấu hình sản phẩm theo phương pháp: Giá thực tế. Như vậy bên kho sẽ ghi nhận giá cho từng đợt nhập hàng. Bạn có thể kiểm tra giá từng đợt hàng trong phần: Kho hàng/Truy suất nguồn gốc/ Quants

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Phan Hằng
Best Answer

Em cảm ơn chị, rõ ràng và chi tiết quá.:)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Phan Hằng
Best Answer

Ý em đang hỏi là bây giờ hàng của em nhập kho về với đơn hàng mới, giá nhập mới lại cấu hình lại giá vốn sản phẩm phải không ạ? Làm sao để lưu lại giá vốn của từng đợt nhập kho khác nhau đối với 1 sản phẩm?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Phan Hằng
Best Answer

Em cảm ơn chị, do em tìm hiểu chưa kĩ.

Khi em nhập kho với đơn hàng đầu thì giá nhập kho khác, nhưng khi em nhập kho với đơn hàng tiếp theo cùng sản phẩm đó với giá khác thì phải lưu thông tin thế nào khi chỉ cấu hình giá theo sản phẩm, và cả giá xuất kho cũng thay đổi theo đơn hàng mới.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.