Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đối tượng sản phẩm nhập 1 lần ở Quản lý kho rồi sử dụng chung làm đối tượng mua hàng ở front-end có được không

Tôi vừa cài 2 "app" Website Builder và eCommerce đều của Odoo S.A vào hệ thống.
Tôi chưa hiểu lắm về cách quản lý sản phẩm của hệ thống vì sau khi cài thấy xuất hiện thêm mục nhập sản phẩm.
Cứ nghĩa là nhập ở trong quản lý kho rồi thì tự khắc nó sẽ xuất hiện ở trên site để mua hàng luôn để tiện quản lý chứ nhỉ?
Mò mẫm thấy thuộc tính "xuất bản" sản phẩm sẽ làm được điều này nhưng không chỉnh được trong từng sp cụ thể.

Xin được trợ giúp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Cơ sở dữ liệu sản phẩm là dùng chung trong toàn hệ thống Odoo. Nên không có việc bạn phải nhập nhiều hơn 1 lần cho một sản phẩm.
Khi cài module website_sale (eCommerce) thì mỗi hồ sơ sản phẩm có thêm một nút Xuất bản ra website để bạn có thể xuất bản sản phẩm ra website. Ngoài ra module này cũng tạo thêm một hệ thống phân loại khác là Nhóm trên Website để bạn có thể phân nhóm sản phẩm ở website (có thể khác với nhóm nội bộ mà được tạo để phục vụ mục đích kế toán - hạch toán tự động)

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Ok, cảm ơn bạn nhiều lắm

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.