Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đối soát trong trường hợp số tiền về trên sao kê không khớp với số tiền trên hóa đơn đã xuất cho khách hàng như thế nào?

Ảnh đại diện
Phạm Hà Thu

Tình huống tôi gặp phải như sau:
- Ngày 11/1/2021, xuất hóa đơn số 01 cho khách hàng A, số tiền 1.000.000 đồng
- Ngày 12/1/2021, xuất hóa đơn số 02 cho khách hàng A, số tiền 2.000.000 đồng
- Ngày 13/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng
- Ngày 14/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng


Khi tôi nhập sao kê ngày 13/1/2021 và đối soát với hóa đơn 01 thì hệ thống tự sinh bút toán:
Nợ 112 - 1.500.000
Có 131 1.000.000
Có 131 500.000


Mong muốn của tôi là số tiền chênh lệch 500.000 sẽ được đối soát với hóa đơn số 02. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Chào bạn,

1. Bút toán sinh ra sau khi đối soát sao kê ngày 13/01/2021 như sau:


2. Để đối soát khoảng chênh lệch 500.000 đồng với hóa đơn số 02, bạn phải truy cập vào hóa đơn 02. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy khoản chênh lệch được hiển thị ở mục Có tồn đọng tại vị trí bên dưới góc phải của hóa đơn như hình dưới đây:


Bạn click chuột vào nút Thêm là khoản chênh lệch 500.000đ sẽ được đối soát với hóa đơn số 02 này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.