Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đối soát sao kê ngân hàng

Ảnh đại diện
Trần Thị Vinh

Kế toán up file sao kê ngân hàng với nội dung thu tiền nộp doanh thu của cửa hàng A (5 triệu) . Tuy nhiên lúc đối soát do không cẩn thận nên kế toán đối soát nhầm với cửa hàng nào đó (có thể là cửa hàng B hoặc cửa hàng C do cùng nộp doanh thu 5 triệu). Vây bây giờ làm thế nào để hủy lệnh đối soát đó và làm thế nào để biết được lệnh đối soát đó là kế toán đối soát với cửa hàng B hay cửa hàng C?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer

Chào bạn!

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây của mình:

1. Hướng dẫn bỏ đối soát

- Sau khi bạn đã thực hiện đối soát ở phần sao kê ngân hàng như (H1)
- Để hủy bỏ các phát sinh tài khoản đã được đối soát với nhau, bạn vào:
+ Vào Kế toán -> Phát sinh kế toán -> Lọc các phát sinh tk 113 và tìm đến tk 113 mà bạn đã đối soát nhầm. Tích chọn các dòng đó và bấm hành động bỏ đối soát (xem H2)

2. Làm thế nào để biết được lệnh đối soát đó là kế toán đối soát với cửa hàng B hay cửa hàng C?
- Bạn có thể dựa vào:
+ Dựa vào sổ nhật ký (POS1- Cash)
+ Dựa vào tài khoản kế toán (1111 - POS1 Cash) –> Xem H3
- Vì mỗi POS đã chia sổ nhật ký tiền mặt riêng và tài khoản 1111 riêng. Nên mình nghĩ bạn có thể dựa vào đó để phân biệt.

h1

h2

h3

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.