Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đổi đơn vị tấn sang đơn vị bao như thế nào?

Chào chuyên gia,

Hiện nay công ty mình sản xuất sản phẩm tính bằng tấn. Nhưng khi bán lại bán bằng bao và không có 1 tỷ lệ quy đổi chính xác nào cả. Vì yếu tố độ ẩm của sản phẩm nó ảnh hưởng tới số tấn và số bao. Mong chuyên gia giúp đỡ làm sao để có thể đổi đơn vị bán ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.