Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Điều khoản thanh toán

Ảnh đại diện
Thảo

Điều khoản thanh toán hệ thống chọn theo ngày xuất hóa đơn nhưng tôi muốn thiết lập theo ngày ký hợp đồng thì làm thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Odoo sử dụng Hoá đơn làm chuẩn mực cho các giao dịch thanh toán. Nên, bạn không trực tiếp sử dụng PO/SO làm mốc cho thanh toán, mặc dù trên PO/SO vẫn có chọn Điều khoản thanh toán.
Lý do: Tại thời điểm xác nhận PO/SO, Odoo không xác lập công nợ, doanh thu, chi phí. Và do đó, không thể xác lập được thời hạn đến hạn thanh toán thông qua PO/SO.

Nếu bạn muốn làm toàn bộ việc trên ở PO/SO, cần tuỳ biến lại Odoo để nó theo ý bạn. Nhưng mình khuyên là không nên. Có Bạn có nhiều cách vận dụng để vẫn đạt được mục đích. Dưới đây là một trong nhiều kịch bản có thể vận dụng được:

- Sử dụng tính năng xuất hoá đơn nhiều lần.
- Khi xác nhận hợp đồng, tạo các hoá đơn ứng với từng đợt thanh toán theo hợp đồng và validate các hoá đơn đó.
- Đến khi khách hàng thanh toán hết, xuất một hoá đơn cuối cùng để đối trừ toàn bộ các hoá đơn trước đó

Kịch bản nói trên đáp ứng được việc theo dõi được tiến độ thanh toán và công nợ, nhược điểm là phải có vài hoá đơn xuất cho một sản phẩm tượng trưng (vd: Tiền ứng, Tiền cọc, v.v.). Nhưng may là Odoo quản lý và xâu chuỗi được toàn bộ các hoá đơn này.

Ngoài ra, có một kịch bản khác: Xuất 1 hoá đơn bằng giá trị hợp đồng, ngày hoá đơn là ngày hợp đồng hiệu lực, hoá đơn sử dụng một điều khoản thanh toán được chia làm nhiều lần, ví dụ: Lần 1 X% sau 5 ngày, lần 2 Y% sau 30 ngày, Ballance sau 50 ngày. Ưu điểm của kịch bản này là chỉ 1 hoá đơn, nhược điểm là bạn phải ghi nhận doanh thu và thuế ngay khi xác nhận hoá đơn. Nhiều công ty không thích điều này, nhưng may thay, Odoo hỗ trợ chế độ kế toán thực thu thực chi (cash basis). Kích hoạt tính năng này lên là giải quyết được nhược điểm này.

Nói chung, Odoo khá linh hoạt, uyển chuyển nên có thể nghĩ ra khá nhiều cách vận dụng để có thể đạt được mục đích. Trong một số trường hợp thật đặc thù mà doanh nghiệp không thể điều chỉnh thì lúc đó hãy nghĩ đến việc tuỳ biến lại Odoo.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.