Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Điều chỉnh ngày trong đơn hàng để báo cáo bán hàng

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

hi team ERPONLINE,

Thảo có 1 thắc mắc sau:
Hiện Thảo có những đơn hàng từ hệ thống cũ của từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2016 thì giờ chuyển qua hệ thống mới, Thảo có thể nhập thủ công lại những số liệu đó, tuy nhiên ngày xác nhận bán lẫn giao hàng đều được ghi nhận là ngày hôm nay, vậy thì làm sao Thảo có thể cập nhật số liệu của 2-3 tháng trước đó để lưu dữ liệu của công ty và vẫn đảm bảo báo cáo theo từng tháng không ạ?

Nhờ mọi người hỗ trợ mình với ạ.
Cám ơn mọi người rất nhiều ^^

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Thảo nên làm mới toanh thôi vì dữ liệu cũ của Thảo không có nhiều. Lợi ích của việc migrate chút xíu dữ liệu qua không bù nổi chi phí mà Thảo phải bỏ ra cho việc này. Việc migrate dữ liệu giữa các phiên bản đòi hỏi rất nhiều kỹ năng về kỹ thuật và hiểu biết sâu sắc về sự khác biệt trong kiến trúc của các phiên bản. Người sử dụng thường sẽ không tự làm được.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.