Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Địa điểm kho cho từng khách hàng

Ảnh đại diện
Trần Hà

Cho mình hỏi, bên mình có nhiều khách hàng thì khi xuất kho có cần lập địa điểm kho riêng cho từng khách hàng hay không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Nếu bạn có nhu cầu theo dõi việc giao nhận hàng cho từng đối tác thì bạn nên tạo Địa điểm kho cho từng đối tác. Còn không thì thôi.

Ví dụ: bên mình thường xuyên mua cà phê từ Trung Nguyên. Mình tạo một địa điểm kho riêng cho đơn vị này và đặt tên là Trung Nguyên. Ngoài ra, trong một số trường hợp bên mình mua cà phê từ nhiều nhà cung cấp vãng lai khác và mình không có nhu cầu theo dõi nguồn gốc cà phê từ các nhà cung cấp này thì mình có thể tạo một địa điểm kho có tên "Vãng lai" chẳng hạn.

Khi bán, mình có khách hàng truyền thống là cty A, ngày nào mình cũng xuất hàng cho công ty này. Do đó, mình cần có sự quan tâm đặc biệt nên mình sẽ tạo "Địa điểm kho Cty A". Cứ xuất hàng cho cty này mình sẽ ghi nhận stock move vào địa điểm kho này. Ngoài ra, mình cũng có 4 nhà hàng bán cà phê cho khách lẻ đến uống tại nhà hàng. Trong trường hợp này, mình chỉ cần tạo một địa điểm kho có tên là "Khách lẻ". Cà phê bán cho khách đến uống tại nhà hàng có thể ghi nhận stock move vào "Khách lẻ".

Hy vọng cái này sẽ giúp bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.