Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Đặt dự báo tồn kho về 0

Nhờ mọi người và AD giúp mình làm cách nào cho dự báo tồn kho về 0

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Best Answer

Mình muốn cho Dự báo Tồn Kho về 0 và truy xuất xem nơi nào phát sinh cung ứng

Untitled

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
duong thanh phuoc viết:

Mình muốn đưa Dự báo Tồn Kho về 0. như hình dưới


Chào bạn,


Dự báo tồn kho xuất hiện khi số lượng sản phẩm đang ở tình trạng khả dụng chờ nhập kho (đối với mua hàng, sản xuất) hay xuất kho (đối với bán hàng).

Thông qua hình ảnh bạn chụp mình sẽ hướng dẫn cách bạn xử lý như sau:

Trên form sản phẩm Bạc Chỉ Lệch Tâm 66 (T) kích chọn vào ô truy suất nguồn gốc (Tại ô truy suất nguồn gốc này sẽ liệt kê ra tất cả các dịch chuyển liên quan đến sản phẩm này) (Hình 1)

Chọn vào dòng dịch chuyển cần sửa -> Thay đổi số lượng dự báo = 0 (Hình 2)

Tại đây bạn có thể truy suất được nơi nào phát sinh cung ứng thông qua các địa điểm nguồn và địa điểm đích.

Kết quả dự báo xem (Hình 3)

hinh-1

hinh-2

hinh-3

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Có cách nào nào làm hàng loạt sản phẩm không bạn. Vì mình có đến hơn 1000 sản phẩm bị tình trạng như vầy

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
duong thanh phuoc viết:

Nhờ mọi người và AD giúp mình làm cách nào cho dự báo tồn kho về 0

Chào bạn,

Trường hợp bạn đưa ra không rõ ràng, bạn vui lòng chụp ảnh đính kèm từng trường hợp cụ thể để mình có thể hướng dẫn bạn một cách chi tiết hơn!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.