Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Customer invoice

Ảnh đại diện
Mr.Hai

Hi all,
Hiện tại mình bán hàng trên POS, sau khi thẩm định đóng phiên, Odoo đã tự động ghi các bút toán tiền mặt nhưng các hóa đơn khách hàng tham chiếu thì trạng thái vẫn OPEN.
Bác nào đã có kinh nghiệm chỗ này chỉ giáo em vài đường với ạ.
Em cảm ơn !!!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Best Answer

Bạn thử tạo khách hàng mới, sản phẩm mới, rồi làm lại xem sao - để chẩn bệnh cho dễ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Mr.Hai
Best Answer

Em đã thực hiện đối soát hết, nhưng trạng thái hóa đơn vẫn Open là sao bác Coffee One nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Trường hợp xuất hoá đơn cho khách hàng ở POS thì sau khi đóng phiên, bác cần thực hiện đối soát (đối chiếu) hoá đơn với các khoản thanh toán thông qua chức năng đối soát ở Kế toán > Theo dõi thanh toán > Đối soát Thanh toán & Hoá đơn để hoá đơn đó chuyển sang trạng thái Đã thanh toán.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.