Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

công thức tính thuế thu nhập cá nhân không chạy được

Ảnh đại diện
eric

Mình dùng công thức như erponline.vn đang sử dụng. Phía dưới là code của mình:

if (categories.TIAT<= 5000000) and (categories.TIAT> 0):
result = 0.05 * categories.TIAT
elif (categories.TIAT> 5000000) and (categories.TIAT<= 10000000):
result = 0.1 * categories.TIAT- 250000
elif (categories.TIAT> 10000000) and (categories.TIAT<= 18000000):
result = 0.15 * categories.TIAT- 750000
elif (categories.TIAT> 18000000) and (categories.TIAT<= 32000000):
result = 0.2 * categories.TIAT- 1650000
elif (categories.TIAT> 32000000) and (categories.TIAT<= 52000000):
result = 0.25 * categories.TIAT- 3250000
elif (categories.TIAT> 52000000) and (categories.TIAT<= 80000000):
result = 0.3 * categories.TIAT- 5850000
elif categories.TIAT> 80000000:
result = 0.35 * categories.TIAT- 9850000
else:
result = 0
Personal income tax = 0 (không ra kết quả :( :( :( :( )

——————————————————————————————–
TIAT= Total income after tax có công thức là: Tổng thu nhập - (số người phụ thuộc + giảm trừ thuế cá nhân)
result=categories.TTC - ((3600000 * inputs.SNPT.amount) + 9000000) —-> thì ra kết quả

Mong được giúp đỡ

Cám ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.