Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

công thức tính thuế thu nhập cá nhân không chạy được

Ảnh đại diện
eric

Mình dùng công thức như erponline.vn đang sử dụng. Phía dưới là code của mình:

if (categories.TIAT<= 5000000) and (categories.TIAT> 0):
result = 0.05 * categories.TIAT
elif (categories.TIAT> 5000000) and (categories.TIAT<= 10000000):
result = 0.1 * categories.TIAT- 250000
elif (categories.TIAT> 10000000) and (categories.TIAT<= 18000000):
result = 0.15 * categories.TIAT- 750000
elif (categories.TIAT> 18000000) and (categories.TIAT<= 32000000):
result = 0.2 * categories.TIAT- 1650000
elif (categories.TIAT> 32000000) and (categories.TIAT<= 52000000):
result = 0.25 * categories.TIAT- 3250000
elif (categories.TIAT> 52000000) and (categories.TIAT<= 80000000):
result = 0.3 * categories.TIAT- 5850000
elif categories.TIAT> 80000000:
result = 0.35 * categories.TIAT- 9850000
else:
result = 0
Personal income tax = 0 (không ra kết quả :( :( :( :( )

——————————————————————————————–
TIAT= Total income after tax có công thức là: Tổng thu nhập - (số người phụ thuộc + giảm trừ thuế cá nhân)
result=categories.TTC - ((3600000 * inputs.SNPT.amount) + 9000000) —-> thì ra kết quả

Mong được giúp đỡ

Cám ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ