Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Công thức tính số lượng nhập của Reordering Rules trên Odoo 10

Hi Team !

E đang cấu hình Reordering Ruler trên odoo 10. Nhưng mỗi lần Run Schedulers thì nó lại ra một PO với số nhập khác nhau. Không biết công thức tính số lượng tự động nhập của odoo được tính theo công thức như thế nào, nhờ A/Chị giải thích giúp E vấn đề này với ạ!

Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Tô Lan Anh
Best Answer

Hi bạn,

Odoo hỗ trợ tự động đề xuất cung ứng dựa trên quy tắc tồn kho (mức tối thiểu và mức tối đa), không chỉ ở Odoo 10 mà các phiên bản Odoo 12, Odoo 13 cũng tương tự. Để pm chạy đúng theo ý muốn trước hết bạn cần Thiết lập phương thức cung ứng cho từng sản phẩm và Xây dựng quy tắc tồn kho cho từng sản phẩm. Cần làm rõ :

1. Có 2 phương thức cung ứng cho SP thường được dùng trên Odoo là MTS và MTO.

MTS (Make to Stock) : sản phẩm yêu cầu cung ứng khi số lượng hàng tồn trong kho chạm 1 ngưỡng nào đó do người dùng định mức. Có thể cung ứng bằng cách mua sản phẩm về (tạo PO) hoặc sản xuất ra sản phẩm để sử dụng…. VD. Hàng hóa chiến lược yêu cầu luôn phải có 1 số lượng tối thiểu trong kho để đảm bảo luôn có đủ hàng hóa bán ra/ sử dụng. Thiết lập trên Odoo bằng cách ở form Sản phẩm chọn tuyến cung ứng là tuyến Mua chẳng hạn

MTO (Make to Order) : sản phẩm yêu cầu cung ứng khi có đơn đặt hàng xuất hiện. Hiểu đơn giản, chỉ khi có đơn đặt hàng (đơn bán) sản phẩm thì hệ thống mới sinh ra yêu cầu cung ứng. Có thể cung ứng bằng cách mua sản phẩm về (tạo PO) hoặc sản xuất ra sản phẩm để sử dụng…. VD. Hàng hóa giá trị cao, chỉ khi có khách đặt mới mua hàng cho khách, hoặc các shop Order hàng . Thiết lập bằng cách ở form SP chọn tuyến cung ứng là tuyến Mua và MTO chẳng hạn.

2. Quy tắc tồn kho cho sản phẩm
Khi tạo quy tắc tái cung ứng cần lưu ý các thông tin sau:
+ Số lượng tối thiểu: là số lượng mà khi lượng tồn kho dự báo xuống dưới mốc này, Odoo sẽ tự động đề xuất tái cung ứng
+ Số lượng tối đa: là số lượng mà khi mà Odoo đề xuất cung ứng thì sẽ đề xuất một số lượng sao cho kết quả số tồn kho dự báo bằng với số này
+ Bội số làm tròn: quy định làm tròn đến số thập phân thứ bao nhiêu trên số lượng đề xuất tái cung ứng
+ Thời gian cần (Lead time): thời gian giao hàng tính theo ngày nhận hàng hoặc tính theo ngày để mua/ đặt hàng

————————————————————————————————————
Bây giờ đi vào các ví dụ cụ thể.

1/ Tạo 1 sp MTO (tuyến cung ứng là Mua và MTO), có chọn NCC. KHông thiết lập quy tắc tồn kho >>> Tạo 1 đơn bán 40 SP và xác nhận. Lúc này hệ thống tạo ra 1 đơn mua 40 SP (bằng với số lượng bán ra).

2/ Tạo 1 sp MTS (tuyến cung ứng được chọn là tuyến Mua), có chọn NCC cho sản phẩm, quy tắc tồn kho chọn SL min = 0, SL mãx = 16, Sản phẩm chưa có hàng trong kho >>> Chạy quy tắc tái cung ứng, 1 đơn mua 16 SP này được tạo (theo quy tắc tồn kho) (ảnh )

3/ Tạo 1 SP Chiếc bàn là (chọn tuyến cung ứng mua và MTO), có chọn NCC cho sản phẩm. Quy tắc tồn kho chọn SL min = 5, SL max=16. Tồn kho hiện tại của SP là 71 >>> Bây giờ tạo 1 đơn bán 67 SP và xác nhận. Lúc này hệ thống tạo ra 1 đơn mua 67 sản phẩm đáp ứng quy tắc MTO, SL dự báo trong kho là 71- 67 = 4 < SL min 5 —> Quy tắc tái cung ứng sẽ có tác dụng. Sau đó chạy quy tắc tái cung ứng hệ thống đề nghị mua thêm 16-4 = 12 Sp. Do với đơn PO chưa xác nhận, cùng NCC THÌ Odoo tự động gộp lại thành 1 đơn với sô lượng là 67 + 12 = 79 SP. (ảnh )
————————————————————————————-
Trường hợp của bạn có thể do đang hiểu nhầm hoặc cấu hình nhầm ở đâu đó nên SL mua trên PO không như ý muốn. Nếu có thêm thông tin m sẽ trả lời được rõ ràng hơn bạn nhé.


Trân trọng,

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.