Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Có thiết lập thời gian giao hàng trên cùng 1 sản phẩm theo từng nhà cung cấp không?

Ảnh đại diện
Hân Phạm

Công ty tôi có đặt nhiều loại mặt hàng từ các cung cấp khác nhau. Với 1 sản phẩm có thể có nhiều nhà cung cấp khác nhau. Vậy phần mềm của bạn có cho phép thiết lập thời gian giao hàng trên cùng 1 sản phẩm theo từng nhà cung cấp không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Odoo/ERPOnline có hỗ trợ tính năng thiết lập thời gian giao hàng trên sản phẩm theo từng nhà cung cấp. Để nhập dữ liệu ngày giao hàng bạn cần thực hiện thao tác sau:

  1. Vào Mua hàng >> Sản phẩm >> Tìm tên sản phẩm:  1. Chọn vào sản phẩm > tab Mua hàng > Thêm nhà cung cấp:

 

  1. Sau khi thiết lập thời gian giao hàng thì khi vào đơn báo giá của nhà cung cấp và sản phẩm đó, phần mềm sẽ tự động tính ra ngày giao hàng dự kiến dựa vào thiết lập trước của bạn:

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ