Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Có thiết lập thời gian giao hàng trên cùng 1 sản phẩm theo từng nhà cung cấp không?

Ảnh đại diện
Hân Phạm

Công ty tôi có đặt nhiều loại mặt hàng từ các cung cấp khác nhau. Với 1 sản phẩm có thể có nhiều nhà cung cấp khác nhau. Vậy phần mềm của bạn có cho phép thiết lập thời gian giao hàng trên cùng 1 sản phẩm theo từng nhà cung cấp không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Odoo/ERPOnline có hỗ trợ tính năng thiết lập thời gian giao hàng trên sản phẩm theo từng nhà cung cấp. Để nhập dữ liệu ngày giao hàng bạn cần thực hiện thao tác sau:

  1. Vào Mua hàng >> Sản phẩm >> Tìm tên sản phẩm:  1. Chọn vào sản phẩm > tab Mua hàng > Thêm nhà cung cấp:

 

  1. Sau khi thiết lập thời gian giao hàng thì khi vào đơn báo giá của nhà cung cấp và sản phẩm đó, phần mềm sẽ tự động tính ra ngày giao hàng dự kiến dựa vào thiết lập trước của bạn:

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.