Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Có thể tạo được 2 công ty trong 1 tài khoản?

Ảnh đại diện
Vũ Anh Minh

Tôi có 2 bộ phận tách ra làm 2 công ty con hạch toán độc lập.
- Một cty phụ trách bán hàng thương mại dịch vụ (sẽ đặt hàng lại cty con sản xuất).
- Một cty phụ trách sản xuất (có nguyên vật liệu, kho hàng…)
Tôi có thể quản lý 2 cty này độc lập không? Tương lai tôi có thể chia nhỏ bộ phận sx thành các cty con nữa thì có đc ko?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất
Vũ Anh Minh viết:

Tôi có 2 bộ phận tách ra làm 2 công ty con hạch toán độc lập.
- Một cty phụ trách bán hàng thương mại dịch vụ (sẽ đặt hàng lại cty con sản xuất).
- Một cty phụ trách sản xuất (có nguyên vật liệu, kho hàng…)
Tôi có thể quản lý 2 cty này độc lập không? Tương lai tôi có thể chia nhỏ bộ phận sx thành các cty con nữa thì có đc ko?
Hoàn toàn được. Anh có thể kích hoạt chức năng multi-company và tạo không hạn chế các công ty trong cùng một hệ thống. Anh có thể xây dựng cấu trúc phả hệ cho hệ thống đa công ty này.
Tuy nhiên, việc cầu hình phần quyền sử dụng và khai thác tài nguyên trong môi trường đa công ty không đơn giản với người mới bắt đầu. Anh có thể triển khai cho một công ty trước (hãy chọn công ty đơn giản nhất), ứng dụng ổn định cho cty này rồi sau đó mở rộng dần ra các công ty tiếp theo.
Có phần hoạch đồ kế toán (hay còn gọi là hệ thống tài khoản - Chart of Accounts) anh cần lưu ý. Các công ty hạch toán độc lập sẽ cần tạo các hoạch đồ kế toán riêng.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ