Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Có thể phân bổ chi phí vận chuyển để tính giá vốn hàng bán cho sản phẩm được không?

Ảnh đại diện
Bùi Thanh Tú

Ở công ty chúng tôi thường hay có nghiệp vụ mua hàng của 1 nhà cung cấp và phát sinh các chi phí về vận chuyển (có thể có hóa đơn luôn hoặc sau khi nhận hàng) cần phân bổ đều cho các sản phẩm để tính giá vốn hàng bán cho sản phẩm đó, phần mềm có hỗ trợ thực hiện được nghiệp vụ này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Để phân bổ chi phí vận chuyển cho các sản phẩm/ dịch vụ trong đơn hàng để tính giá vốn cho sản phẩm/ dịch vụ thì:

 1. Trước tiên, bạn cần bật chức năng “Chi phí về kho” trong phân hệ Kho như sau:

 • Vào phân hệ Kho vận >  Cấu hình > Thiết lập > Tích chọn Chi phí về kho

 1. Lựa chọn phương pháp Định giá tồn kho cho sản phẩm/ dịch vụ:

 • Vào phân hệ Mua hàng > Cấu hình > Nhóm sản phẩm:

(Lưu ý: Chức năng phân bổ Chi phí vận chuyển chỉ được áp dụng khi công ty bạn chọn phương pháp Định giá tồn kho Tự động và phương pháp giá vốn là Trung bình hoặc FIFO)

 1. Tạo một sản phẩm “Phí vận chuyển”:

 • Vào phân hệ Kho vận > Dữ liệu gốc > Sản phẩm > Tạo:

 • Tab “Thông tin Tổng quát”:

  • Kiểu sản phẩm: Dịch vụ

  • Nhóm sản phẩm: All/Vận chuyển (Đã cấu hình trước)

 • Tab “Mua hàng”: 

  • Tích chọn: Là “Chi phí về kho”

 1. Tạo một đơn mua và phân bổ chi phí vận chuyển:

 • Vào phân hệ Mua hàng > Tạo mới một Đơn mua hàng:

 • Điền các thông tin và Lưu:

 • Xác nhận phiếu Nhận hàng:

 • Khi nhận được hóa đơn Chi phí vận chuyển và hóa đơn mua hàng:

  • Tạo hóa đơn mua hàng: Tại màn hình Đơn mua (PO) > Tạo hóa đơn > Lưu > Vào sổ:

 • Thêm thông tin về chi phí vận chuyển:

 • Sau đó ấn Create Landed Costs để phân bổ Chi phí vận chuyển:

 • Chọn Phiếu giao nhận cần phân bổ.

 • Bạn có thể chọn phương thức phân bổ Chi phí vận chuyển này. Theo trường hợp công ty bạn là phân bổ đều cho các sản phẩm thì mình sẽ chọn phương thức phân bổ “Theo số lượng”. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu phân bổ, bạn có thể chọn các phương thức phân bổ khác thích hợp.

 • Ấn Tính Toán sau đó Xác nhận.

 1. Xem báo cáo Định giá tồn kho:

Để xem đồng thời cả giá trị của sản phẩm và giá trị của chi phí vận chuyển phân bổ, bạn vào phân hệ Kho vận > Báo cáo > Định giá tồn kho: Tìm đến sản phẩm cần xem:

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.