Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Có sự liên hệ nào giữa hàng tồn kho và định giá hàng tồn không?

Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành

Tôi cần một giải pháp quản lý kho tương ứng với định giá hàng tồn, tức là tôi cần biết doanh nghiệp của tôi hiện có giá trị tồn kho quy ra tiền là bao nhiêu (dựa vào số tiền thực tế của từng đơn vị sản phẩm trong kho cộng tổng lại).
Không biết có module mặc định nào hiển thị hoặc quản lý vấn đề này không?
Xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Bùi Chí Thành viết:

Tôi cần một giải pháp quản lý kho tương ứng với định giá hàng tồn, tức là tôi cần biết doanh nghiệp của tôi hiện có giá trị tồn kho quy ra tiền là bao nhiêu (dựa vào số tiền thực tế của từng đơn vị sản phẩm trong kho cộng tổng lại).
Không biết có module mặc định nào hiển thị hoặc quản lý vấn đề này không?
Xin cảm ơn
Có chứ bác. Liên hệ chặt chẽ luôn, và hỗ trợ tính giá trị tồn kho theo 3 phương pháp phổ biến: Tiêu chuẩn, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh
Có thể hỗ trợ hạch toán kế toán tự động khi bộ phận giao nhận xuất/nhập hàng hoá nếu bác thiết lập một nhóm sản phẩm cần hạch toán tự động với tuỳ chọn "Định giá theo thời gian thực"
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer
Bùi Chí Thành viết:
Cảm ơn bạn, tôi đã dùng thử rồi, rất ok. Nhưng không thấy nó cộng total trong giá trị tồn kho để thành giá trị tồn kho tổng cho dễ theo dõi tình hình vốn hóa hàng.
Có cách nào kích hoạt thuộc tính này không?

Có vẻ bạn đang dùng Odoo 10?

Bạn kích hoạt chế độ phát triển thì sẽ nhìn thấy một menu tên "Tồn kho Tại ngày" ở trên menu "Định giá tồn kho". Với thứ này, bạn có thể xác định chính xác số lượng tồn kho và giá trị tồn kho tổng tại một ngày bất kỳ

giải pháp quản lý kho

giải pháp quản lý kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành
Best Answer

Rất hữu ích, cảm ơn ad. Chắc chắn sẽ sử dụng dịch vụ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.