Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cơ sở dữ liệu trong OpenERP

Ảnh đại diện
trannhatlinh

Mọi người cho em hỏi. Em đang tìm hiểu về các module: Mua hàng, Bán hàng, Kho hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực. Các module sau khi được cài đặt thì đã có sẵn các dữ liệu mẫu. Em chưa hiểu về các kiểu dữ liệu của các trường trong mỗi module này như thế nào, mọi người giải thích dùm em? Và mối liên hệ giữa chúng ra sao? Em cảm ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Để biết cụ thể kiểu của một trường dữ liệu trong OpenERP, bạn vào Settings => Database Structure => Fields. Sau đó search trường mà bạn muốn biết kiểu dữ liệu.

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Anh cho em hỏi thêm tý là những thông số cơ bản của một trường là những cái nào ạ?

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Field Name, Field Label, Type, Model, In Modules, Field Type, Required, Searchable, v.v.
Đây là thông số mà hầu hết các trường đều có.