Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Có cách nào để tính tỷ lệ thành công của 1 cơ hội kinh doanh trong CRM không?

Tôi muốn tính toán tỉ lệ thành công của một cơ hội kinh doanh mới dựa vào những dữ liệu đang có và các tiềm năng trong quá khứ. Không biết phần mềm có tính năng này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
4
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Best Answer

Mình cần hướng dẫn chi tiết hơn thì phải làm thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4
Best Answer

Bạn giải thích thêm giúp mình về thuật toán Bayes Naive với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hằng
Best Answer

Chào bạn, Viindoo có hỗ trợ tính năng tính toán tỉ lệ chiến thắng của một cơ hội kinh doanh. 

Áp dụng thuật toán Bayes Naive, Viindoo dựa vào những dữ liệu đang có so sánh với dữ liệu của các tiềm năng đã Thắng/Thua trong quá khứ để có thể đưa ra tỉ lệ thắng sát nhất với thực tế. 

Để có thể kích hoạt tính năng bạn cần thực hiện các thao tác sau:Với thiết lập này thì khi xuất hiện một tiềm năng mới, có liên quan đến các tiềm năng trong quá khứ thì hệ thống sẽ dựa vào thuật toán Bayes Naive để tính xác suất thành công của tiềm năng mới đó dựa vào các trường đã chọn.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.