Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chuyển vật tư từ kho này sang kho khác

Cho em hỏi là nếu em cần chuyển vật tư từ kho này sang kho khác thì mình làm thủ công bằng cách nào vậy?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear bạn Nam,

Để hệ thống có thể tự động tạo ra bút toán kế toán mỗi khi bạn dịch chuyển kho thì bạn tham khảo tài liệu bên dưới nhé.

P/S: Bản chất của việc trả hàng cũng là một dịch chuyển kho.

Thân ái!

https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/supply-chain/inventory/advanced-routes/manage-inter-warehouse-transfers.html?highlight=d%E1%BB%8Bch chuy%E1%BB%83n n%E1%BB%99i b%E1%BB%99

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Hoàng Nam
Best Answer

Nếu em thực hiện việc dịch truyển ngược (trả hàng) lại cho nhà cung cấp thì có phát sinh bút toán kế toán không nhỉ?
Mặc định là việc nhập kho là thủ công và kế toán hiện tại nhập hóa đơn cũng ở dạng thủ công không thông qua module mua hàng.

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Hàng hóa vào/ra công ty thì đều phát sinh bút toán. Hàng hóa dịch chuyển nội bộ sẽ không phát sinh bút toán.

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Lời khuyên: Nếu bạn nhập hàng từ ngoài vào công ty mà không đi qua module purchase thì đến lúc truy xuất nguồn gốc hàng hóa bạn sẽ không có thông tin nguồn gốc.

0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Nam wrote:

Hi Anh David,
Anh cho em hỏi là nếu em lỡ nhầm lẫn sản phẩm trong quá trình tạo nhập kho thủ công, thì em có cách nào để xóa bỏ sản phẩm đó trong kho không anh.

Nếu bạn chưa thực hiện Dịch chuyển (mới chỉ đánh dấu là cần làm) thì bạn có thể Hủy bỏ và thao tác lại. Trong trường hợp bạn đã Dịch chuyển kho, bạn cần thực hiện thao tác Return Products (dịch chuyển ngược lại) để trả lại số lượng như cũ.

Thân ái!
2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Em có thể kiểm tra hàng hóa có hiện tại trong kho bằng cách nào vậy anh.

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Bạn vào menu Kho hàng > Giá trị tồn kho hiện tại. Tại đây bạn sẽ thấy tồn kho cả về số lượng và giá trị đối với từng sản phẩm/vật tư. Kết hợp với bộ lọc bạn sẽ có tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến tồn kho.

0
Ảnh đại diện
Trần Hoàng Nam
Best Answer

Hi Anh David,
Anh cho em hỏi là nếu em lỡ nhầm lẫn sản phẩm trong quá trình tạo nhập kho thủ công, thì em có cách nào để xóa bỏ sản phẩm đó trong kho không anh.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.