Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chuyển số tiền từ số sang chữ

Ảnh đại diện
Dũng

Hi, ERPOnline
Cho mình hỏi: Trong các hóa đơn thanh toán thì có phần tổng số tiền được viết bằng chữ. vậy mình muốn chuyển số tiền từ số sang chữ thì làm thế nào?.
Thanks ERPOnline nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Best Answer
Dũng viết:
Cho mình hỏi thêm là: ở trong module Phiếu Thu/Chi có field lt_amount_in_word là dùng để chuyển số tiền sang chữ. Mình muốn gọi field này ở module khác (ví dụ: account.move) thì có cách nào gọi được ko?
Với module in phiếu thu chi của Odoo 8 mà bên mình phát triển thi không được. Nhưng ở Odoo 9 bên mình tách riêng một module (tên là to_vietnamese_number2words) làm nhiệm vụ đổi số thành chữ. Bạn có thể gọi ở module khác đại loại như sau
  def _num2words(self, amount):
    number2words = self.env['to.vietnamese.number2words']
    total_in_word = number2words.num2words(amount)

Dưới đây là đoạn mã mà module in phiếu thu chi (to_print_payment_vi) ở Odoo 9 gọi sang to_vietnamese_number2words để chuyển đổi số tiền thanh toán ở trường amount thành chữ lưu ở trường total_in_word:
  @api.depends('amount')
  def _num2words(self):
    number2words = self.env['to.vietnamese.number2words']
    for r in self:
      r.total_in_word = number2words.num2words(r.amount)
  
  total_in_word = fields.Char(string='In words', compute='_num2words')
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Thật không may, hiện chưa có module nào làm việc đó

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Dũng
Best Answer

Thanks David Tran, Cho mình hỏi thêm là: ở trong module Phiếu Thu/Chi có field lt_amount_in_word là dùng để chuyển số tiền sang chữ. Mình muốn gọi field này ở module khác (ví dụ: account.move) thì có cách nào gọi được ko? Cám ơn chuyên gia David trước nhé..:D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Dũng
Best Answer

dear, David Tran.
Mình cũng thấy module Phiếu Thu/Chi có sô tiền bằng chữ khi in phiếu. Nhưng còn các module khác như đơn hàng thì ko có. Vậy mình muốn có số tiền bằng chữ khi in phiếu trong các module khác thì làm thế nào?
Thanks David Tran

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Nếu bạn đang dùng Odoo 8 ở ERPOnline thì có thể cài thêm module In Phiếu Thu/Chi là có số tiền bằng chữ khi in phiếu.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.