Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chuyển kiểu nội bộ của tài khoản từ "thông thường" sang "khoản phải thu" không được

Mình vào Kế toán/Cấu hình/ Tài khoản chọn tài khoản (1388: phải thu khác) để chuyển kiểu nội bộ từ "thông thường" sang "khoản phải thu" thì bị báo lỗi.
Nhờ các bác xem hộ là tại sao ạ.
Thanks!

Chuyển kiểu nội bộ của tài khoản

Chuyển kiểu nội bộ của tài khoản

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Đúng rồi anh, anh chuyển sang Loại REC là giải pháp tốt nhất. Mỗi một Loại tài khoản, tùy thuộc vào trường Phương pháp hoãn lại mà hệ thống sẽ có cách hành xử khác nhau. Cụ thể là mỗi khi anh thực hiện việc kết thúc 1 năm tài chính, hệ thống hỗ trợ tự động chuyển số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản mà có phát sinh sang số dư đầu kỳ của năm tài chính tiếp theo. Trong quá trình chuyển số liệu, hệ thống sẽ căn cứ vào Phương pháp hoãn lại để hành xử. Anh di chuột vào trường Phương pháp hoãn lại trên form Loại tài khoản và đọc hướng dẫn (help) để biết thêm chi tiết anh nhé.

Thân ái!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Thanks! Mình nghĩ cách khắc phục sau sẽ hợp lý hơn:
- Đổi tài khoản đó từ nhóm TÀI SẢN NGẮN HẠN (phương pháp hoãn lại là cân đối) sang nhóm TÀI SẢN NGẮN HẠN - REC (phương pháp hoãn lại là Chưa đối soát)
Mình không nghĩ đổi nhóm TÀI SẢN NGẮN HẠN từ phương pháp hoãn lại cân đối sang chưa đối soát chỉ để khắc phục yêu cầu của mình là một ý hay vì sẽ ảnh hưởng đến nhiều tài khoản khác nữa (cả nhóm).
Hơn nữa mình không biết với các phương pháp kết chuyển số dư khác nhau như vậy thì ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu tài chính như thế nào.
Hic

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Hai kiểu nội bộ "Khoản phải thu" và "Khoản phải trả" là 2 tài khoản liên quan đến công nợ. Điều đặc biệt là 2 kiểu tài khoản này là chỉ cho phép kết chuyển những phát sinh mà chưa được đối soát (có nghĩa là vẫn còn nợ) sang năm tài chính mới. Vì vậy khi anh có ý định chuyển Kiểu nội bộ của một tài khoản sang một trong 2 kiểu này thì anh cần truy cập vào Loại tài khoản (như hình đính kèm của anh là 1. TÀI SẢN NGẮN HẠN) và kiểm tra xem trường Phương pháp hoãn lại trên form Loại tài khoản đó có phải là Chưa đối soát hay không? Nếu không phải là Chưa đối soát, phần mềm sẽ hiện ra thông báo như hình đính kèm 2 của anh. Anh có thể khắc phục bằng cách đổi Phương pháp hoãn lại thành Chưa đối soát.

Thân ái!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.