Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chuyển đổi gói dịch vụ sang Solo và Small

Ảnh đại diện
Đoàn Tiến Thịnh

Hi ad,

Mình đang triển khai, và chuẩn bị nâng cấp lên. Vì nhu cầu ban đầu có thể sẽ sử dụng gói Solo hoặc Small, cho mình hỏi như vậy
- dữ liệu trên gói free đang test có chuyển hết sang gói mới, bao gồm cả người dùng không?

tiến trình nâng cấp sẽ phụ thuộc nhu cầu của doanh nghiệp.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các gói dịch vụ mà không ảnh hưởng gì đến dữ liệu. Sau khi bạn bấm nút Chuyển đổi, quá trình này sẽ diễn ra trong vòng vài giây thôi.
Khi chuyển đổi, bạn chỉ cần chắc chắn rằng gói mà bạn đang chuyển sang có đủ tài nguyên. Ví dụ, nếu hệ thống bạn đang có nhiều hơn 10 users thì bạn sẽ không thể chuyển về gói Super Small Biz, trừ phi bạn vô hiệu/xoá bớt user đi.

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

trong goi free mình thấy có đến 500 user (mặc dù sữ dụng ~ 4-5 người), nhưng mình cung đang thắc mắc gói Solo va Small là 1 và 10, là user bổ sung hay là khi chuyển đổi mình phải disable các user còn lai, cho phù hợp mà không có + lũy tiến theo gọi dv được nâng cấp?

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Số lượng users của mỗi gói là số lượng tổng, tối đa bạn có thể có. Ví dụ, khi bạn đang dùng gói dùng thử, tối đa bạn được tạo 500 users. Khi bạn chuyển đối sang gói Solo, bạn sẽ phải disable 499 users nếu trước đó bạn đã tạo đủ 500.
Với hệ thống dùng thử hiện tại của bạn thì bạn đã tạo 8 users. Như vậy, để chuyển sang gói Solo, bạn phải vô hiệu 7 users (chỉ đề lại tài khoản admin). Nếu bạn chuyển sang gói Super Small, bạn không cần phải vô hiệu user nào vì gói này cho phép 10 users.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.