Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chức năng theo dõi đơn hàng

Ảnh đại diện
Đông Nguyễn

Cho mình hỏi Odoo có cho khách hàng theo dõi được tình trạng đơn hàng khi mua sản phẩm không ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Có. Bạn cần cài module Portal Sale thì khi khách hàng đăng nhập vào portal, họ sẽ thấy mấy thứ sau:

  1. Quotations
  2. Sale Orders
  3. Delivery Orders
  4. Products (public ones)
  5. Invoices
  6. Payments/Refunds
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.