Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chức năng theo dõi đơn hàng

Ảnh đại diện
Đông Nguyễn

Cho mình hỏi Odoo có cho khách hàng theo dõi được tình trạng đơn hàng khi mua sản phẩm không ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Có. Bạn cần cài module Portal Sale thì khi khách hàng đăng nhập vào portal, họ sẽ thấy mấy thứ sau:

  1. Quotations
  2. Sale Orders
  3. Delivery Orders
  4. Products (public ones)
  5. Invoices
  6. Payments/Refunds
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ