Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chức năng tạo đơn hàng điều chuyển?

Ảnh đại diện
Giang Nguyen

Dear admin,

Mình đang tìm hiểu về ERP của bên bạn và muốn biết một vấn đề như sau:
- Nhân viên tạo đơn hàng điều chuyển > trưởng bộ phận phê duyệt > quản lý kho A xác nhận thực xuất > quản lý kho B xác nhận thực nhận. ERP xử lý quy trình này như thế nào?

Xin cảm ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Phần mềm cho phép bạn tuỳ ý cấu hình các tuyến đường đi của hàng hoá để bạn có thể thực hiện việc nói trên.
Nếu ở mức độ đơn giản, sẽ có 2 phiếu như sau:
1. Kho A xuất: một phiếu riêng để xuất hàng từ kho A ra một địa điểm ảo (transit location)
2. Kho B nhập: một phiếu riêng để nhập hàng transit location về kho B
Nếu 2 hoạt động trên hoàn thành thì số tồn ở transit location sẽ = 0

Về việc duyệt thì không có. Bạn có thể đặt hàng ERPOnline phát triển thêm tính năng này cho bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.