Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chức năng Nhập (Import) danh mục kho ở đâu

Dear các anh

Hiện tại em đang cần Import danh mục kho vào ERP nhưng em tìm hoài không biết nên export chỗ nào, file nào ra để có thể Import vào được.

Mong các anh chỉ giúp ah!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn hỏi danh mục kho là bạn định nhập danh mục hàng hoá (sản phẩm) hay nhập lượng tồn cho từng hàng hoá.

Về cơ bản thì chức năng import/export xuất hiện ở tất cả các khung nhìn (giao diện) kiểu danh mục (xem minh hoạ đính kèm). Muốn nhập/xuất loại dữ liệu gì thì đến đúng loại dữ liệu đó.

Chức năng Nhập (Import) danh mục kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.