Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chức năng kê khai các loại thuế GTGT thuê tài chính, thuế GTGT hàng nhập khẩu

Ảnh đại diện
Trần Bình Độ

Chào Anh/Chị,
Mình đang dùng bản odoo 10.0 ,
Anh/Chị có thể cho biết có chức năng kê khai các loại thuế GTGT thuê tài chính, thuế GTGT hàng nhập khẩu này không với nhé.
Xin cảm ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.