Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

chức năng của real-time stock valuation là gì?

chức năng của real-time stock valuation là gì?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

real-time stock valuation: Định giá theo thời gian thực.
Cái này dành cho chức năng xuất/nhập kho. Thông thường, khi không có chức năng này, bên kho sẽ phải làm báo cáo xuất nhập gửi cho bên kế toán để hạch toán và tính toán giá trị tồn kho. Nếu có cái này rồi thì việc này do phần mềm tự làm, bên kho và bên kế toán có thể dành thời gian cho việc nói trên để đi cà phê, chém gió :)
P/s: nếu bạn không rành tiếng Anh, có thể sử dụng mã nguồn Odoo đã được bản địa hóa của ERPOnline (xem link download cuối trang web)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ