Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

chức năng của real-time stock valuation là gì?

chức năng của real-time stock valuation là gì?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

real-time stock valuation: Định giá theo thời gian thực.
Cái này dành cho chức năng xuất/nhập kho. Thông thường, khi không có chức năng này, bên kho sẽ phải làm báo cáo xuất nhập gửi cho bên kế toán để hạch toán và tính toán giá trị tồn kho. Nếu có cái này rồi thì việc này do phần mềm tự làm, bên kho và bên kế toán có thể dành thời gian cho việc nói trên để đi cà phê, chém gió :)
P/s: nếu bạn không rành tiếng Anh, có thể sử dụng mã nguồn Odoo đã được bản địa hóa của ERPOnline (xem link download cuối trang web)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.