Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cho mình hỏi về đại lý của ERPonline ở miền Nam có phải winerp không ?

Ảnh đại diện
Thành

Cho mình hỏi ERP online có đại lý nào trong TPHCM không ? Tại vì mình ở trong thành phố và thấy có 1 công ty có gửi link hướng dẫn cho mình như vầy. Nếu được mình sẽ làm việc với chi nhánh trong này ở bên bạn
https://bizomni.vn/forum/nhung-buoc-i-au-tien-khi-trien-khai-winerp-2/question/quy-trinh-mua-hang-ban-hang-10
https://winerp.vn/
:D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Không phải bạn à. Không chỉ có công ty đó mà nhiều công ty ở VN sao chép nội dung trên website ERPOnline.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ