Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cho hỏi cấu hình khoản mục phí và cách sử dụng khoản mục phí trên Odoo như thế nào?

Ảnh đại diện
hai

Cho hỏi cách dùng khoản mục phí cũng như cách cấu hình khoản mục phí trên module Kế toán ntn?

Xin cám ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Nếu bạn định đề cập đến các khoản mục chi phí thường được đưa vào các chi phí kế toán thì cũng có nhiều cách sử dụng trong Odoo. Tuy nhiên để nhận được câu trả lời chính xác, bạn vui lòng đặt câu hỏi rõ hơn hoặc lấy ví dụ, tình huống cụ thể hơn nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.