Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cho hỏi cấu hình khoản mục phí và cách sử dụng khoản mục phí trên Odoo như thế nào?

Ảnh đại diện
hai

Cho hỏi cách dùng khoản mục phí cũng như cách cấu hình khoản mục phí trên module Kế toán ntn?

Xin cám ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Nếu bạn định đề cập đến các khoản mục chi phí thường được đưa vào các chi phí kế toán thì cũng có nhiều cách sử dụng trong Odoo. Tuy nhiên để nhận được câu trả lời chính xác, bạn vui lòng đặt câu hỏi rõ hơn hoặc lấy ví dụ, tình huống cụ thể hơn nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ