Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

cho em hỏi bút toán muốn ghi vào nhật ký chung thì mình chọn sổ MISC hay STJ vậy à

Ảnh đại diện
Lê Thị Hằng

cho em hỏi bút toán muốn ghi vào nhật ký chung thì mình chọn sổ MISC hay STJ vậy à
và 2 sổ này là như thế nào vậy à,em không phân biệt được cách sử dụng 2 sổ này vì đều là loại sổ tổng quát
:(

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Best Answer
Lê Thị Hằng wrote:

cho em hỏi bút toán muốn ghi vào nhật ký chung thì mình chọn sổ MISC hay STJ vậy à
và 2 sổ này là như thế nào vậy à,em không phân biệt được cách sử dụng 2 sổ này vì đều là loại sổ tổng quát
:(
Bạn muốn xem cấu hình sổ nhật ký thì bạn vào phần Kế toán/Cấu hình/Sổ nhật ký
Sổ nhật ký hiệu là STJ (Stock Journal): Sổ theo dõi các nghiệp vụ về hàng nhập xuất kho
Sổ nhật ký hiệu là MISC ( Miscellaneous): Các nghiệp vụ mà bạn không thể xếp vào sổ nào thì bạn có thể cho vào sổ này (sổ này dùng trong trường hợp định khoản thủ công
Việc theo dõi các nghiệp vụ vào sổ nào là tuỳ thuộc vào nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bạn hình dung tên sổ nhật ký nó đại diện cho nội dung của nghiệp vụ.
ví dụ: Theo dõi hàng nhập kho -> bạn vào sổ STJ
Theo dõi mua hàng -> bạn vào sổ EXJ
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Dạ em cảm ơn ạ.Em hiểu rồi ạ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.