Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chỉnh sửa/tạo hoặc phê duyệt đơn xin nghỉ cho toàn bộ nhân viên

Ảnh đại diện
Hân Phạm

Cho mình hỏi có cách nào để quản lý nhân sự có thể chỉnh sửa/tạo hoặc phê duyệt đơn xin nghỉ cho toàn bộ nhân viên trong công ty được không? Hướng dẫn chi tiết giúp mình nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn,

Để thiết lập quyền cho một user để thao tác trên module Nghỉ (hr_hoilday), bạn thực hiện các bước sau: Truy cập ứng dụng thiết lập -> Người dùng & Công ty -> Người dùng tương tứng -> Time off

Hiện tại Time off đang có sẵn những phân quyền cho user như sau:

  • Người phụ trách: Có quyền tạo/duyệt nghỉ và cấp phát cho những nhân viên do mình phụ trách (được gán trong Chịu trách nghiệm Nghỉ trong Hồ sơ nhân viên)

  • Duyệt cho tất cả: Có quyền tạo/chỉnh sửa/duyệt (lần 2) nghỉ và cấp phát cho tất cả nhân viên

  • Quản trị viên: Có đầy đủ quyền của phân hệ này, bao gồm cả chỉnh sửa Kiểu nghỉ trong mục Cấu hìnhNhư vậy, trong trường hợp của bạn, để quản lý nhân sự có thể Tạo/Chỉnh sửa ngày phép cho tất cả nhân viên trong Công ty, bạn cần gán user cho quản lý nhân sự đó và phân quyền Duyệt cho tất cả hoặc Quản trị viên trong phân hệ Nghỉ cho user tương ứng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.