Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chỉnh sửa lương cho nhân viên

Ảnh đại diện
Đặng Phương Duy

Tôi không tìm được chỗ để chỉnh sửa lương của nhân viên?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn,

Để thay đổi thông tin về lương của nhân viên, trước hết bạn cần truy cập vào Hợp đồng của nhân viên đó bằng cách vào module Nhân viên -> Hợp đồngTại đây, bạn sẽ nhìn thấy Hợp đồng với trạng thái "Đang chạy" của nhân viên đó. Khi ở trạng thái này, bạn sẽ không thể thay đổi những thông tin trong Hợp đồng. Để thay đổi, bạn cần chuyển trạng thái của Hợp đồng về "Mới" bằng cách ấn vào nút "Hủy", sau đó "Thiết lập về mới"
Khi đã thiết lập Hợp đồng về trạng thái "Mới", bạn có thể ấn vào nút "Sửa" để thay đổi những thông tin trong Hợp đồng, bao gồm cả thông tin lương. Khi bạn thay đổi lương của nhân viên, hệ thống sẽ ghi lại lịch sử thay đổi của lương cơ bản và lương tổngTuy nhiên cách thay đổi này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến những Phiếu lương ở trạng thái “Dự thảo", khi bạn bấm “Tính toán phiếu lương” thì hệ thống sẽ tự động nhận theo  mức lương mới trên hợp đồng dù có thể mức lương mới không khả dụng với chu kỳ tính lương đó. Do vậy cách làm tốt nhất là bạn nên chuyển Hợp đồng của mức lương cũ về trạng thái “Hết hạn" rồi tạo mới và kích hoạt một Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng mới với mức lương mới và giai đoạn tương ứng, chi tiết như dưới đây

  • Với Hợp đồng của mức lương cũ: ấn nút Hủy -> Thiết lập về mới -> Chi tiết hợp đồng -> thiết lập Ngày kết thúc -> Khởi động -> Hết hạn

  • Với Phụ lục hợp đồng của mức lương mới: Tạo mới với các thông tin tương tự như tạo mới Hợp đồng, chú ý Ngày bắt đầu là ngày liền kế tiếp của Ngày kết thúc của Hợp đồng cũ sau đó ấn nút Khởi động

  • Như vậy, sẽ tồn tại 2 Hợp đồng trong Hồ sơ nhân viên, phục vụ cho việc tính toán phiếu lương với chu kỳ lương và mức lương tương ứng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.