Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chỉnh sửa hóa đơn pdf in ra với phù hợp với máy in kích thước 58mm

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Hiện tại bên em tích hợp máy in kích thước 58mm, thì nó không hiển thị giá sản phẩm trên hóa đơn (như hình đính kèm)
Em muốn hỏi tùy chỉnh giao diện của nó thì phải chỉnh như thế nào ạ?

Em thấy trong Hành Động > Báo Cáo > Pos.order thì Loại báo cáo có thể tùy chỉnh in bằng HTML, thì mình có thể tùy chỉnh nó được không?

Khi em chọn HTML thì khi bấm in nó hiện ra 1 trang web và báo lỗi 500 (như hình đính kèm)

Nhờ ERP hỗ trợ giúp ạ

Chỉnh sửa hóa đơn pdf

Chỉnh sửa hóa đơn pdf

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Kích thước của bill khi in ở PoS là 3 in (~76.2mm)

Để sửa bill của PoS thì bạn tìm đến view có tên report_receipt để sửa.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.