Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chỉnh sửa định dạng trang Báo giá/ Đơn hàng odoo 9.0

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Mọi người cho Thảo hỏi ở phần Báo Cáo/ sale.order / sửa định dạng trang

Thảo đã thử chỉnh sửa định dạng trang thành POS hoặc A5, nhưng khi bấm in thì nó vẫn ra kích thước a4 như bình thường, không thay đổi gì cả?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Cái mà bạn in ra lúc làm thanh toán không sửa được bên trong Odoo. Có lẽ bạn sửa nhầm vào cái Pos Receipt Report là cái mà in ra PDF.

Để sửa cái mà in ra khi thanh toán ở PoS thì cần viết một module mới để kế thừa và sửa cái QWeb Template có tên PosTicket (không phải PoS Receipt). Và cái PoS ticket này nó cũng không thiết lập trang in trong Odoo được mà trang in được lựa chọn bằng cách thiết lập máy in rồi chọn trang in để in của máy in đó. Nếu có cài cái Hardware Proxy trong hệ thống mạng và cấu hình proxy tín hiệu từ Odoo sang máy in thì Odoo sẽ in luôn ra máy mà không qua bước chọn máy in như mặc định khi chưa có Hardware Proxy.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Em ko phải chỉnh cái Pos Receipt Report trong POS mà là chỉnh cái báo giá/đơn hàng bên bán hàng đó a :(

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.