Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chỉnh sửa CSS cho PDF report trong Odoo 9

Ảnh đại diện
Phạm Quang Lân

Chào các bạn,
Mình đã sửa được cấu trúc Report theo yêu cầu, tuy nhiên khi xuất ra PDF thì các thiết lập về font như kiểu font, size, style .. đều không tác dụng. Đồng thời mình muốn chỉnh thêm kiểu và màu dòng kẻ.
Mình đã search các nội dung liên quan tới PDF và CSS cho Odoo thì chủ yếu là thêm mới chứ không phải chỉnh sửa style có sẵn, có bạn nào biết cách chỉnh CSS thì chỉ mình với. Xin cảm ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

QWeb của Odoo nó dùng Bootstrap. Bạn đừng sửa nó bằng cách hack, sẽ ảnh hưởng đến report khác và cũng làm bạn khó khăn hơn khi update mã nguồn Odoo.

Mặc định thì cái header nó sẽ load CSS của Odoo vào. Bạn không muốn dùng CSS của Odoo thì bạn bạn sửa thẳng vào trong header của QWeb. Đại loại như sau

<template id="report_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_style">
			html {}
			.main {
			margin:20px 25px 15px 20px;
			font-family:"Lucida Grande", Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;
			font-size:12px;
			}
			.style {
			line-height:normal;
			font-size:100%;
			margin:0;
			padding:0;
			}
</template>

<template id="report_module_name">
	<html>
		<head>
			<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
			<style type="text/css">
				<t t-call="module_name.report_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_style" ></t>
			</style>
			<title>Report Title</title>
		</head>
		<body>
			<t t-foreach="docs" t-as="o">
				<div class="page">
					<div class="main">

					</div>
				</div>
			</t>
		</body>
	</html>
</template>
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.