Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Chế độ preview các tệp đính kèm

Ảnh đại diện
Dr. Trung

Cho mình hỏi bên Odoo có chế độ preview các tệp đính kèm được không? Vì mỗi lần muốn xem thì phải download rất mất thời gian.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Các tập tin đính kèm trong Odoo có preview trên trình duyệt được hay không nó không phụ thuộc vào Odoo mà phụ thuộc vào trình duyệt và các plugin bạn cài trên đó. Bạn cần làm 2 thứ ở phía trình duyệt để có thể preview:
1. Cài plugin cho tập tin bạn định preview trên trình duyệt. Ví dụ, muốn xem bản vẽ Autocad đính kèm, bạn cần cài thêm plugin CAD, DXF, DWG Viewer cho trình duyệt.
2. Cấu hình trình duyệt để gặp một số loại file thì mở luôn thay vì download về.

Nói chung là việc này nằm ở phạm vi kiểm soát của trình duyệt.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ