Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Chào mừng đến với chuyên mục Hỏi & Đáp của ERPOnline

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn

Chuyên mục Hỏi & Đáp của ERPOnline được tạo ra để tạo nên một môi trường cộng đồng những người phát triển, triển khai và sử dụng OpenERP nói chung và ERPOnline nói riêng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.