Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cấu hình thuế VAT đầu ra (sau khi được giảm trừ theo Nghị định mới của BTC về việc hỗ trợ thuế GTGT) trên sản phẩm?

Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Thảo

Do theo nghị định mới của BTC về việc hỗ trợ thuế GTGT cho doanh nghiệp. Tuy nhiên những sản phẩm của công ty thì không được hỗ trợ hoàn toàn: có sản phẩm VAT 8%, có sản phẩm VAT 10%.  Giá bán trong Odoo hiện đang là giá bao gồm 10% VAT. Vì vậy gặp khó khăn nhiều trong vấn đề Báo Giá trên hệ thống Odoo.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hải Hà
Best Answer

Để cấu hình thuế VAT đầu ra trên sản phẩm, chị cần làm theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Bước 1: Tạo thuế sau khi được giảm trừ:

  1. Truy cập Ứng dụng Kế toán > Cấu hình > Thuế > Tạo.

  2. Nhập các thông tin sau:

   1. Tên: tên thuế nên được đặt sao cho dễ nhận biết và  phân biệt với các loại thuế khác.

   2. Loại thuế: Bán hàng.

   3. Phạm vi thuế: áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ, để trống là áp dụng cả hai.

   4. Tổng: % thuế áp dụng(8%).

  3. Tab Định nghĩa: như hình ảnh dưới đây.

  4. Tab Tùy chọn nâng cao: như hình ảnh dưới đây.

  5. Lưu thiết lập

 2. Bước 2: Thiết lập mức thuế GTGT đầu ra trên sản phẩm

  1. Truy cập vào Ứng dụng Kho vận > Dữ liệu gốc > Sản phẩm > chọn 1 Sản phẩm cần thiết lập thuế GTGT mới.

  2. Trên giao diện sản phẩm, tab Thông tin chung: chọn Thuế khách hàng là thuế vừa tạo ở Bước 1 > Lưu

 3. Bước 3: Thuế mới đã được cập nhật trên Báo giá

  1. Truy cập vào Ứng dụng Bán hàng > Báo giá > Tạo > nhập sản phẩm bán là sản phẩm đã thiết lập ở Bước 2.

  2. Phần mềm tự động gợi ý theo thuế mới

  3. Tạo hóa đơn cho đơn bán

 4. Bước 4: Kiểm tra thay đổi trên các báo cáo thuế để đảm bảo các thuế suất mới được ghi lại đúng trên báo cáo thuế trước khi vào sổ

  1. Tờ khai Thuế: 

   1. Truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Báo cáo > Tờ khai Thuế GTGT

   2. Ta thấy Thuế được ưu đãi vẫn được ghi nhận theo dòng thuế GTGT 10%, tuy nhiên có giá trị đã được tính theo thuế suất được ưu đãi.