Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cấu hình kho xuất chi phí

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi Admin,
Vui lòng cho mình hỏi về Cách cấu hình kho GHI NHẬN CHI PHÍ BÁN HÀNG dùng cho mục đích xuất dùng nội bộ , cho tặng
và thao tác phiếu xuất kho như thế nào ? Cám ơn nhiều

Cấu hình kho xuất chi phí

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer

Dear anh,

Anh có thể thiết lập các bước như sau:
1. Tạo 1 địa điểm kho: "Tiêu dùng nội bộ". Thông tin cấu hình xem ảnh đính kèm (H1)

2. Tạo 1 kiểu hoạt động (ảnh đính kèm H2)

3. Khi phát sinh nhu cầu xuất kho tiêu dùng
- Truy cập vào bảng điều khiển phân hệ Kho -> Tìm đến hoạt động "Xuất tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí bán hàng" -> Bấm tạo mới 1 dịch chuyển kho (ảnh đính kèm H3)
- Lựa chọn các sản phẩm cần xuất dùng

4. Sau khi xác nhận dịch chuyển kho sẽ phát sinh định khoản như sau:
+ Nợ 6417
+ Có 156 or 153 or 152: —> Tài khoản ở đây được cấu hình trong nhóm sản phẩm

Cấu hình kho xuất chi phí

Cấu hình kho xuất chi phí

Cấu hình kho xuất chi phí

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Lê Nhật
Best Answer

Thanks Hảo nhiều nhé ! ;)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.