Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Cấu hình GMAIL cá nhân làm máy chủ gửi email

Ảnh đại diện
Lê Trần Hoàng

Em muôn hỏi cách cấu hình email cá nhân Gmail làm máy chủ gửi email.
Vì hiện tại Google apps đã ngừng cấp account Google apps.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Làm giống như với Google App thôi.
Xem thêm: https://www.erponline.vn/vi/support/documentation/16-tutorials/72-t%C3%ADch-h%E1%BB%A3p-email-v%C3%A0o-erponline-odoo
Tuy nhiên, bạn sẽ không có chức năng Catch All cho incoming email.
Theo mình thì bạn nên trả tiền để sử dụng Google App cho đủ tính năng. Chỉ cần 1 tài khoản thôi, $5/tháng là đủ xài cho hàng nghìn nhân viên.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.